Czym jest Macierz Przeznaczenia? O Metodzie 22 Arkana

Czym jest Macierz Przeznaczenia? O Metodzie 22 Arkana

Czym jest Macierz Przeznaczenia? O Metodzie 22 Arkana
Czym jest Macierz Przeznaczenia? O Metodzie 22 Arkana

Osoba rodzi się z określonym potencjałem i zdolnościami. Mogą one być zrozumiane dzięki metodzie Macierzy Przeznaczenia. Ta metoda opiera się na starożytnym systemie Tarota i jego 22 Wielkich Arkana. Przez tysiąclecia ta święta wiedza była znana tylko wtajemniczonym, ale teraz stała się dostępna dla każdego, kto poszukuje samopoznania i samodoskonalenia.

Historia Macierz Przeznaczenia

Metoda została opracowana w 2006 roku przez Natalię Ladinę. Później jej prace zostały uzupełnione i rozwinięte przez oddanych współpracowników.

Macierz Przeznaczenia wykazuje podobieństwa do numerologii i astrologii. Daje osobie możliwość zrozumienia konkretnej sytuacji i określenia, jakie kroki podejmować w przyszłości.

Macierz Przeznaczenia jest unikalnym kodem, który pozostaje niezmieniony przez całe życie osoby. Kiedy już zrozumiesz swoją własną macierz, możesz pojąć, w jaki sposób pewne energie manifestują się podczas określonych okresów istnienia. Dzięki takiej głębokiej wiedzy osoba może świadomie oddziaływać na swoje energie.

Symbolika Metody Macierzy Przeznaczenia

Do przedstawienia metody używa się obrazu kwadratu wewnątrz kwadratu. Ten starożytny symbol, ośmiopromienna gwiazda, łączy w sobie zasady męskie i żeńskie, aspekty duchowe i materialne, Wszechświat (Boga) i Jednostkę.

Ośmiopromienna gwiazda jest dobrze znana od starożytności. Była szeroko stosowana przez liczne religie i tradycje ezoteryczne:

 • W chrześcijaństwie jest to Gwiazda Betlejemska, która prowadziła mędrców do żłóbka niemowlęcia Chrystusa.
 • W judaizmie ośmiopromienna gwiazda pojawia się w Kabała.
 • W Babilonie ośmiobok symbolizował Wenus – poranną i wieczorną gwiazdę – oraz związana z nią boginię Isztar.
 • Ludy północne mieszkające w Finlandii i Karelii traktowały ośmiopromienną gwiazdę jako symbol chwały i odrodzenia.
 • Róża wiatrów, wskazująca strony świata, jest dobrze znana podróżnikom i marynarzom różnych epok i narodów.

Ośmiokąt jest używany w europejskiej heraldyce oraz symbolice religijnej na całym świecie, w tym w muzułmańskiej tradycji ozdabiania meczetów i pałaców.

Tarot: Wielkie Arkana

Karty Tarota mają starożytną historię i są przede wszystkim zjawiskiem filozoficznym, a nie tylko systemem wróżebnym. Pierwsze wzmianki o nich pojawiły się w XIV wieku, ale uważa się, że Tarot wywodzi się z starożytnego Egiptu. Pełny klasyczny zestaw zawiera 2 puste karty, 56 Małych Arkana i 22 Wielkie Arkana.

Termin „Arkana” został nadany przez francuskiego okultystę Paula Christiana w 1863 roku. Istnieje następująca definicja tego terminu sformułowana przez Grzegorza Moebesa:

„Arkana są tajemnicami niezbędnymi do zrozumienia konkretnej grupy faktów, praw czy zasad; tajemnicą, której nie można pominąć w momencie, gdy potrzeba tej wiedzy się pojawi; tajemnicą dostępną dla wystarczająco ciekawego umysłu w tym obszarze wiedzy.”

Wielkie Arkana reprezentują przejście na inny, wyższy poziom lub reset oraz diametralne odwrócenie. Istnieją 22 Arkana z określonym powodem ich istnienia.

Karty Tarota zostały również odzwierciedlone w pracach uznanych psychologów. Carl Gustav Jung uważał ich symbolikę za odzwierciedlenie archetypicznych sytuacji w życiu człowieka. Używał intuicyjnej metody rozumienia wydarzeń życiowych w kontekście teraźniejszego momentu. Dla niego Tarot:

„Są to obrazy psychologiczne, symbole, którymi człowiek gra, tak jak nieświadomość wydaje się grać ze swoją zawartością. Karty są łączone w pewien sposób w różne kombinacje, odpowiadające grze wydarzeń w historii ludzkości.”

Opis Metody Macierzy Przeznaczenia

Istnieje 22 energie charakterystyczne dla każdej osoby. Jednak niektóre energie są ważniejsze dla określonych jednostek, podczas gdy inne dominują u różnych osób. Ich kombinacja jest unikalna, tworząc niepowtarzalny ludzki charakter i stanowiąc jego psychologiczny portret. W metodzie Macierzy Przeznaczenia używa się równoważnych synonimów dla energii: kodu przeznaczenia, arkanów lub programu przeznaczenia.

Jeśli osoba dotykają porażki, nie oznacza to, że jest to wyznaczone przez jej los. Odzwierciedla to raczej to, że żyje z minimalnym wykorzystaniem swoich energii. Szczęśliwa, udana osoba używa ich maksymalnie.

Każda z 22 energii nie niesie pozytywnego ani negatywnego znaczenia inherentnie; te właściwości nabywamy poprzez nasze działania i myśli. Zrozumienie minusów i plusów własnych energii może pomóc szybko skorygować sytuację, gdyż energie mogą zajmować skrajne pozycje przez całe życie.

Podczas korzystania z metody ważna jest główna zasada: istnieje tylko 22 energie. Dlatego dla dat urodzenia przekraczających 22, cyfry muszą być sumowane. Na przykład osoby urodzone 26. dnia miesiąca uzyskają następujący wynik: 2 + 6 = 8. Oznacza to, że osoba ma ósmą energię.

Filozoficzne Podstawy Macierzy Przeznaczenia

Człowiek posiada wieczną duszę i śmiertelne ciało. Dusza przychodzi na świat, aby zdobyć zaplanowane doświadczenia. Jeśli nie rozpozna swoich celów lub nie zdobędzie niezbędnych doświadczeń, życie będzie trudne, dopóki wszystkie zadania nie zostaną wykonane. W tym celu dusza będzie reinkarnować się, aż zdobędzie wymaganą wiedzę.

Ta sytuacja przypomina szkołę, gdzie ważne jest nie tylko pilne studiowanie i przegląd materiału, ale także regularna korekta błędów. Dlatego dusza ma pewne kamienie milowe w wieku 30, 40 i 60 lat, gdy mają miejsce oceny. Jeśli dusza wykonuje swoje zadania poprawnie, nie doświadcza emocjonalnych perturbacji podczas tych okresów. Niespełnione programy prowadzą do powstawania kryzysowych sytuacji.

Energii są to zadania stojące przed duszą. Ich niezrozumienie prowadzi do walk i problemów w życiu, gdzie osoba nie rozumie przyczyn prowokujących negatywne sytuacje i wydarzenia. Zrozumienie, co trzeba zrobić i jaka jest główna zadanie, może pomóc za pomocą prostej pytania: „Co powoduje największe niekomfortowe uczucie? Co wydaje się najtrudniejsze?” To w tym kierunku należy się poruszać.

Zadania

Osoby mające bliskie połączenie ze swoją duszą czują kierunek, w którym powinny się poruszać. Do trzeciego roku dzieci żyją zgodnie z pozytywnymi aspektami swojej macierzy. W późniejszym wieku wchodzą w grę czynniki zewnętrzne, w tym rodzina, przyjaciele i wpływ społeczności. Wewnętrzne uczucia i zewnętrzne wpływy mogą się rozmijać, a dziecko musi poruszać się między nimi.

Zadania stojące przed duszą nie są proste. Kontynuując analogię ze szkołą, to, co wydawało się trudne w dzieciństwie, staje się łatwe i zrozumiałe z czasem. Na przykład tabliczka mnożenia, którą trudno było nauczyć się jako dziecko, jest w dorosłości przywoływana automatycznie. To samo dzieje się z nauką duszy. Jeśli wykonuje zadania i gromadzi odpowiadające im doświadczenie, unika powtarzania tych samych sytuacji i wydarzeń. Jeśli konflikty i problemy systematycznie się powtarzają, oznacza to, że zadanie nie zostało rozwiązane.

Rodzice i Ich Rola

Szukanie przyczyn wydarzeń w dzieciństwie nie oznacza, że winni są za wszystko rodzice. Są oni także potrzebni do zdobywania doświadczenia. Dusza wybiera, do których rodziców ma się urodzić w ciele fizycznym, w oparciu o zadania, które przed nią stoją. Rodzice ustawiają pewne parametry podróży duszy i realizacji celów. Dusza ma do tego odpowiednie narzędzia. Takie informacje są również obecne w metodzie Macierzy Przeznaczenia.

Kryzys w Środku Życia

Kryzysy pojawiają się, gdy stwierdza się, że nie wykonano niezbędnych zadań. Brak wniosków wyciągniętych z nauk prowadzi do kryzysów. Jednak jeśli dusza osiągnęła swoje cele, spotka się z czynnikami pozytywnymi.

Rozwój Duchowy

Człowiek może podążać ścieżką rozwoju duchowego lub zaprzeczyć jego możliwości. W każdej sytuacji musi przejść tę drogę, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, gromadząc doświadczenie. Ścieżka rozwoju duchowego obejmuje wszystkie wydarzenia życia osoby, zarówno pozytywne, jak i negatywne.

Macierz Przeznaczenia nie przewidujeprzyszłości; mówi o cechach właściwych duszy. To ustawia kierunek ruchu i wskazuje przyczyny tego, co się dzieje.

Co oferuje Macierz Przeznaczenia

Metoda dostarcza najbardziej kompletnych i dokładnych informacji o karmicznym przeszłości duszy w porównaniu z innymi systemami. Korzystanie z Macierzy Przeznaczenia pozwoli ci żyć świadomie, a nie „płynąć z nurtem”.

Metoda Macierzy Przeznaczenia oferuje następujące korzyści:

 • Odkrywanie potencjału, zdolności i psychologicznego portretu osoby.
 • Wskazówki do ujawnienia zdolności przodków.
 • Używanie linii zdrowia do rozpoznawania potencjalnych chorób.
 • Finansowy potencjał, aby pomóc w znalezieniu najbardziej obiecujących dziedzin działalności.
 • Linia miłości do rozwijania doskonałych relacji z partnerem.
 • Karma rodzic-dziecko, aby ujawnić szczegóły relacji z rodzicami i dziećmi.

Karma

W Macierzy Przeznaczenia osoba znajdzie szczegółowe informacje na temat następujących karmicznych zadań:

 • Wzdłuż męskiej linii przodków.
 • Wzdłuż żeńskiej linii przodków.
 • Problemy z poprzednich inkarnacji duszy (poprzednie wydarzenia, ich wpływ na dzisiejsze życie, karmiczne zadania inkarnacji).
image
Karma

Cel Duszy Ludzkiej

Dusza ma określone zadania do wykonania dla siebie i innych. Obejmują one następujące cele:

 • Osobisty – Cele i zadania do ukończenia do 40. roku życia.
 • Społeczny – Co trzeba zrobić dla rodziny, ludzi i społeczeństwa po 40. roku życia.
 • Duchowy – Ten cel jest odbierany jako bonus około 60. roku życia. Będzie pozytywny, jeśli pierwsze dwa cele zostaną zrealizowane.

Rozpoznawanie Twoich Energii

Wszystkie energie są już osadzone w daty urodzenia osoby, więc odkrycie ich jest dość proste. Metoda Macierzy Przeznaczenia może pomóc w tym. Korzystając z kalkulatora Macierzy Przeznaczenia, możesz wykonać niezbędne obliczenia i uzyskać ważne informacje. Pozwala to obliczyć dane i otrzymać szczegółową i jasną interpretację.

Korzystanie z metody Macierzy Przeznaczenia pomaga zrozumieć cele życiowe i przyczyny pewnych wydarzeń, kierując w odpowiednim kierunku i pomagając wyciągać właściwe wnioski. Daje to szansę na poprawę życia i unikanie ciągłego powtarzania tych samych karmicznych błędów w każdej inkarnacji nieśmiertelnej duszy.

Możesz zapoznać się z energiami i obliczyć je za pomocą naszego inteligentnego kalkulatora Macierzy Przeznaczenia.