Zmiany w Matrycy Przeznaczenia (22 Arkany): Czy to możliwe i jak to zrobić

Zmiany w Matrycy Przeznaczenia (22 Arkany): Czy to możliwe i jak to zrobić

Matryca Przeznaczenia reprezentuje schemat energii wpływających na ludzkie życie. Pomaga ludziom nauczyć się zarządzać swoim życiem, rozwiązywać problemy i lęki oraz odkrywać cel swojej duszy. Jeśli Matryca nie jest zgodna z pragnieniami danej osoby, może chcieć ją zmienić. Czy to możliwe?

Zmiany w Matrycy Przeznaczenia (22 Arkany): Czy to możliwe i jak to zrobić

Matryca Przeznaczenia jest bezpośrednio związana z datą urodzenia, co oznacza, że do jej obliczenia używa się dnia, miesiąca i roku narodzin danej osoby. Zmiana tej daty jest niemożliwa. Czy oznacza to, że Matryca nie może być zmieniona?

Zmiana Matrycy Przeznaczenia

Energii w Matrycy Przeznaczenia mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne. Choć sama Matryca, podobnie jak data urodzenia, nie może być zmieniona, możliwe jest zamienienie energii negatywnych na pozytywne. Oznacza to obecność pozytywnych zmian w życiu danej osoby.

Matryca Przeznaczenia można porównać do kodu nadanego raz na zawsze przy narodzinach. Pozostaje niezmieniona przez całe życie danej osoby. Celem jednostki jest zrozumienie, jak ten kod działa i nauczenie się go wykorzystywać.

Pełny sukces można osiągnąć poprzez przepracowanie wszystkich dwudziestu dwóch energii, czyli arkanów, Matrycy Przeznaczenia. W tym przypadku wszystkie energie będą pozytywne, malując życie osoby w jaskrawych i atrakcyjnych kolorach.

Pracowanie z Negatywnymi Energiami

Choć sama Matryca Przeznaczenia nie może być zmieniona, istnieje szansa zamiany energii negatywnych na pozytywne. To powinno zainteresować osobę, która chce uczynić swoje życie lepszym i bardziej harmonijnym. Można zacząć od samodzielnego odczytywania Matrycy za pomocą kalkulatora wirtualnego. Pomaga to poznać główne cechy swoich energii i określić, czy są one pozytywne czy negatywne.

Matryca pokazuje osobie jej mocne i słabe strony, ale nie daje zaleceń, jak zmienić sytuację. Tylko jednostka może przepracować swoje słabe strony i wzmocnić swoje pozytywne cechy, zmieniając w ten sposób swoje życie.

Energii negatywne nie powinny być traktowane jako niesprawiedliwy los lub kara. Są one dawane do realizacji zadań karmicznych, dlatego skuteczne przepracowanie ich jest korzystne. Jeśli zadania karmiczne nie są rozwiązane, będą one nadal pojawiać się, powodując powtarzanie tych samych błędów. Ważne jest zrozumienie, że negatywne manifestacje nie są karą; zamiast popaść w depresję, należy podjąć kroki w celu naprawienia sytuacji.

Kiedy osoba całkowicie opanuje swój kod za pomocą Matrycy Przeznaczenia, łatwo będzie śledzić manifestację energii w swoim życiu. Ułatwia to radzenie sobie z trudnymi sytuacjami i podejmowanie właściwych decyzji. Ostatecznie takie „kontrole” zostaną zauważone, a życie stanie się wyjątkowo udane i harmonijne.

Jak Wiedzieć, Kiedy Następują Zmiany w Życiu

Osoba żyjąca w pełnej harmonii ze swoimi pozytywnymi energiami doświadczy następujących zmian:

 • Pewność siebie i rozwiązanie długów karmicznych. Osoba czuje się na właściwym miejscu w życiu.
 • Zidentyfikowanie zawodu niezbędnego do samodzielności.
 • Znalezienie zajęcia, które staje się ulubionym i pomaga w samorealizacji.
 • Poprawa zdrowia.
 • Wzrost dobrobytu finansowego.
 • Poprawa relacji z rodziną i przyjaciółmi.
 • Łatwe i szybkie rozwiązanie problemów gromadzonych przez lata lub nawet dekady.
 • Zniknięcie niepokojących myśli, które utrzymywały się przez długi czas.

Osoba powinna analizować swoje życie nie tylko po to, aby przepracować energie negatywne, ale także dla dobrobytu psychicznego. Pozytywne zmiany i postępy w określonym okresie mogą być natychmiast zauważone. W tym celu zaleca się regularne wykonywanie (raz w miesiącu, co pół roku, rok itp.) następującego ćwiczenia: odpowiedź na następujące pytania:

 1. Pięć największych osiągnięć w wybranym okresie.
 2. Główny cel na miesiąc, pół roku, rok, 5 lat, itp.
 3. Czy wybrany cel na okres został osiągnięty.
 4. Uczucia dotyczące osiągniętego wyniku.
 5. Najlepsza podjęta decyzja w określonym okresie to…
 6. Połączenie między tym, czego chcę, a tym, co mogę zrobić, aby to osiągnąć.
 7. Najtrudniejsze zadanie z sukcesem wykonane to…
 8. Duma odczuwana z powodu jakiego osiągnięcia.
 9. Osiągnięcia psychologiczne w określonym okresie.
 10. Sukcesy zawodowe w wybranym okresie.
 11. Osiągnięcie znaczących zmian nie jest łatwe. Wymaga rozległych i długotrwałych wysiłków, pilności i wytrwałości, zaangażowania znaczącej pracy nad sobą. Nie może być dokonane jedynie poprzez życzenie, ale w miarę jak osoba się poprawia, poprawia się również świat wokół niej.

  Każdy może obliczyć swoją Matrycę Przeznaczenia za pomocą prostego i zrozumiałego kalkulatora wirtualnego.